Posts tagged ‘espejo’

February 23rd, 2012

Espejo

Nunca te fíes de una foto.

 © Juande Jiménez

Mirror – Never trust a photograph.